MENÚ

SHARE
SAMARRETES

ESQUERS ARTESANALS
BOTIGA DE PESCA
FACEBOOK
COMPARTIR
Últimos temas
» Martí Que i Quer
por Dani Dc 04 Maig 2016, 18:13

» consulta per pesca per zones de tarragona
por vic Dt 03 Maig 2016, 21:17

» Busco company de pesca a Riudoms o el Baix Camp
por vic Dt 03 Maig 2016, 15:35

» Busco company de pesca a Riudoms o el Baix Camp
por vic Dt 03 Maig 2016, 15:34

» Re:Consulta sobre silur
por jovi64 Dj 21 Abr 2016, 01:36

» Pesca a susqueda
por Biel Ordeix Dc 20 Abr 2016, 20:16

» Sortida de pesca a riu
por jovi64 Ds 09 Abr 2016, 01:12

» FÒRUM
por jovi64 Ds 26 Des 2015, 11:02

» Avui al matí he sortit
por Paisano Dg 06 Des 2015, 18:52

» Pesca nocturna a l'Ebre
por MaxFactor Dv 09 Oct 2015, 19:51

» Hola
por jovi64 Ds 19 Set 2015, 03:47

» Consells sobre rodet
por jovi64 Dg 06 Set 2015, 00:19

» Salutacions desde Manresa
por lobezno46 Dv 04 Set 2015, 15:56

» Salutacions desde Peru
por antonio999us Dg 30 Ago 2015, 19:21

» Dedicat a la Xènia i en Teixi
por Raül Dg 26 Jul 2015, 13:56

» esquer mal estat a Decathlon
por AlfonsPeñaPescador Dc 10 Jun 2015, 13:57

» pesca tarda i nocturna
por TOTTI Dl 25 Maig 2015, 19:53

» Pescador novell
por jovi64 Dg 17 Maig 2015, 10:24

» Sortida i retrobaments
por Raül Ds 02 Maig 2015, 21:54

» Recordant a la Xènia.
por Raül Dj 30 Abr 2015, 15:39

GALERIA


YOUTUBE
Juliol 2018
DlDtDcDjDvDsDg
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Calendari Calendari

Flujo RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines DOGC núm 5581 -05/03/2010 (Aigües continentals)

Ir abajo

DOGC núm 5581 -05/03/2010 (Aigües continentals)

Missatge  Admin el Ds 17 Abr 2010, 19:10

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

RESOLUCIÓ

MAH/528/2010, de 23 de febrer, per la qual es fixen les espècies pescables, els períodes hàbils de pesca i les aigües en què es pot dur a terme l'activitat de pesca a les aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2010.

La Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, preveu que el Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals és l'instrument tècnic que haurà d'establir la classificació dels diferents trams i masses d'aigua a efectes de la pesca i també la determinació de les espècies pescables. La disposició final primera d'aquesta Llei preveu que mentre no s'aprovi el Pla indicat i el reglament de desplegament de la Llei, es continua aplicant la normativa estatal en matèria de pesca fluvial i l'Ordre MAB/91/2003, de 4 de març, per la qual s'estableixen les espècies objecte de pesca i es fixen el períodes hàbils i les normes generals ralacionades amb la pesca a aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2003, i altres ordres subsegüents.

D'acord amb el que estableix la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat, i la resta de normativa aplicable, es fixen, mitjançant aquesta Resolució, les espècies objecte de pesca, els períodes hàbils de pesca i les aigües en què es pot exercir la pesca continental per a la temporada 2010.

El Consell de Pesca Continental de Catalunya i els consells territorials de Pesca han informat sobre el projecte, d'acord amb el que estableixen els articles 4 i 6 del Decret 182/1987, de 19 de maig.

A proposta de la Direcció General del Medi Natural,

Resolc:

.1 Espècies objecte de pesca i mides mínimes

Les espècies que poden ser objecte de pesca a les aigües continentals de Catalunya a la temporada 2010 i les seves dimensions mínimes són les que figuren a l'annex 1 de l'Ordre MAB/91/2003, de 4 de març, per la qual s'estableixen les espècies objecte de pesca i es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2003 (DOGC núm. 3838, de 7.3.2003), amb les excepcions següents:

a) La mida mínima de la truita comuna (Salmo trutta) és de 22 cm.

b) Les espècies piscícoles al·lòctones han de ser sacrificades en el moment de la seva captura sigui quina sigui la seva mida, llevat de la carpa (Cyprinus carpio) que es pesca en la modalitat sense mort i la truita irisada (Oncorhyncus mykiss) pescada en les zones de pesca controlada intensiva.

.2 Períodes hàbils de pesca

2.1 Segons les espècies.

a) Salmònids:

Període hàbil general: des del 13 de març fins al 31 d'agost, ambdós inclosos.

Masses d'aigua d'alta muntanya detallades a l'annex 4: des del 15 de maig fins al 30 de setembre, ambdós inclosos. A les masses d'aigua d'alta muntanya, les masses d'aigua artificials (embassaments) i les masses d'aigua aïllades de la xarxa fluvial, la pesca de l'1 al 30 de setembre serà en la modalitat sense mort, a excepció de les zones de pesca controlada intensiva.

Masses d'aigua en règim especial en zona de truites: període hàbil general.

Masses d'aigua en règim especial fora de la zona de truites i zones de pesca controlada intensiva: tot l'any.

Zones de pesca controlada sense mort i zones lliures sense mort (excepte les incloses en aigües d'alta muntanya): des del 13 de març fins al 30 de setembre, ambdós inclosos.

b) Altres espècies d'aprofitament piscícola:

Si viuen en aigües incloses en zona de truites: el període hàbil de pesca és el corresponent al dels salmònids. Se n'exceptuen els embassaments d'Oliana, Sant Ponç, Sant Antoni, Canelles i Santa Anna, en els quals el període hàbil d'altres espècies d'aprofitament piscícola és tot l'any.

Si viuen en aigües no incloses en zona de truites, el període hàbil de pesca és tot l'any.

Es consideren zones de truites les que figuren a l'annex 3 de l'Ordre MAB/91/2003, de 4 de març, abans esmentada.

2.2 Rius que limiten amb la Comunitat Autònoma d'Aragó.

a) Noguera Ribagorçana des del límit del terme municipal de Vielha fins al pont del poble d'Albesa:

Aigües d'alta muntanya: des del 15 de maig fins al 30 de setembre, ambdós inclosos.

Zona de truites: des del 13 de març fins al 31 d'agost, ambdós inclosos.

b) Embassament de Riba-roja i els seus afluents: el període hàbil es fixa al Pla tècnic de gestió piscícola.

.3 Modalitats de pesca i límit màxim de captures

S'estableix un límit de captures per a la truita comuna (Salmo trutta) de dos exemplars per pescador i dia per a les zones de pesca lliure, quatre exemplars per pescador i dia per a les zones de pesca controlada i sis exemplars per pescador i dia a les zones de pesca controlada intensiva. Pel que fa a la truita irisada (Oncorhyncus mykiss), s'estableix un límit de sis captures per pescador i dia per a les zones de pesca controlada intensiva.

S'autoritza un límit màxim de vuit captures per pescador i dia de les espècies llobarro (Dicentrarchus labrax), llissa vera (Chelon labrosus), llissa calua (Liza ramada), llissa petita (Liza saliens), llissa llobarrera (Mugil cephalus) i llissa galta roja (Liza aurata), per a totes les zones de pesca controlada, zones de pesca controlada intensiva i zones de pesca lliure.

La pesca de les espècies anguila (Anguilla anguilla), barb comú (Barbus graellsii), barb de muntanya (Barbus meridionalis), bagra comuna (Squalius laietanus) i madrilla (Parachondrostoma miegii) s'ha de practicar amb la modalitat sense mort.

En les zones de pesca controlada de ciprínids en què sigui present la truita comuna, la pesca d'aquesta espècies només es pot efectuar en la modalitat sense mort.

No es permet mantenir les captures en viu en xarxes un cop pescades, amb l'excepció dels concursos de pesca i els entrenaments previs a aquests, sempre que s'acrediti que s'està autoritzat per a la pràctica esportiva de competició.

.4 Hams

Per a la pesca de la truita amb esquer natural només es podran emprar hams amb una numeració compresa entre el núm. 1 i el núm. 7.

Sempre que es pesqui amb esquer natural, s'han de fer servir hams sense mort o amb l'arponet completament esclafat, a excepció de les zones de pesca controlada intensiva i les competicions oficials de ciprínids.

.5 Esquers

Als efectes del que disposa l'article 11.9, segon paràgraf, de l'Ordre MAB/91/2003, es consideren esquers artificials les culleretes, les nimfes, mosques, peixos o animals imitats o simulats i qualsevol altre de similar naturalesa.

En aigües declarades com a zona de truites i zones de pesca controlada de salmònids, l'ús d'esquers artificials únicament s'autoritza amb aparells amb un ham simple, a excepció de les zones de pesca controlada intensiva.

Excepcionalment, es permet l'ús d'esquer natural mitjançant hams sense arponet o amb arponet completament esclafat a les zones de pesca controlada NR-018, NP-032, NP-034, NP-069a, NP-070a i NP-071.

En les zones de ciprínids es prohibeix l'ús de peixos i mol·luscs vius o morts com a esquer.

.6 Prohibició de pescar en trams afectats per concursos de pesca

D'acord amb el previst a l'article 40.4 de la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, en els trams en què es dugui a terme una competició esportiva autoritzada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, resta prohibida la pesca als pescadors no inscrits en la competició fins a la finalització d'aquesta. En el cas que la competició tingui lloc en una zona de pesca lliure sense mort, la zona ha d'estar correctament senyalitzada abans de començar la competició.

.7 Habilitacions de les llicències exemptes de pagament de taxa

D'acord amb la modificació de la taxa per a la llicència de pesca recreativa, feta per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, les llicències de pesca recreativa exemptes de pagament de taxa atorguen les habilitacions següents:

a) La llicència de pesca recreativa per a persones menors de 14 anys (RM) i la llicència de pesca recreativa per a persones amb incapacitat permanent total o absoluta (RD) habiliten per exercir la pesca en les zones de pesca controlada sense mort.

Les persones menors de 14 anys que disposin d'una llicència d'una modalitat diferent de la llicència de pesca recreativa per a menors de 14 anys (RM) poden demanar la substitució de la llicència als Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i habitatge, a les Oficines Comarcals del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (excepte el Segrià) o als Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (excepte Lleida).

b) La llicència de pesca recreativa per a persones jubilades (RJ) habilita per exercir la pesca en les zones de pesca controlada sense mort, de dilluns a dijous, llevat de festius i vigílies de festius. Se n'exceptuen les zones de pesca controlada intensiva.

.8 Refugis de pesca

Es fixen els refugis de pesca que es detallen a l'annex 1 d'aquesta Resolució. En els refugis de pesca no es pot practicar la pesca.

.9 Zones lliures de pesca sense mort

Es fixen les zones lliures de pesca sense mort que es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

.10 Zones de reserva genètica de truites

Les zones de reserva genètica de truites són conques tancades en les quals les poblacions de truites són autòctones a causa del fet que els seus individus presenten característiques genètiques pròpies. A l'annex 3 s'assenyalen els trams que tenen la consideració de zona de reserva genètica de truita.

La pesca a les zones lliures incloses en les zones de reserva genètica de truites es practica en la modalitat sense mort.

A la vall de Camprodon, comarca del Ripollès, les zones lliures de pesca sense mort dins la reserva genètica de truites són les del punt 3 al 8 de la conca del Ter de l'annex 2 d'aquesta Resolució. La resta de zones lliures dins la reserva genètica són amb mort i es podran emprar tots els esquers autoritzats per a la truita, amb un límit de dues captures de més de 22 cm per pescador i dia.

.11 Difusió de la relació de zones de pesca controlada

Es farà la publicitat i la difusió necessàries per informar sobre la relació de zones de pesca controlada existents per a aquesta temporada. Entre d'altres, la relació es pot consultar als serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge, al web de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/dmah/pesca) i als llocs d'expedició de llicències de pesca recreativa.

.12 Règim piscícola aplicable a Era Val d'Aran

A Era Val d'Aran, d'acord amb el Decret 150/1999, d'1 de juny, de transferència de serveis i funcions de la Generalitat de Catalunya al Consell General d'Era Val d'Aran en matèria de restauració hidrologicoforestal, fauna, espais inclosos al Pla d'espais d'interès natural, artesania alimentària i sobre l'ampliació dels traspassos d'aprofitaments forestals, pesca fluvial, circulació motoritzada i prevenció d'incendis forestals, l'activitat piscícola és regulada pel Pla de Pesca de la Val d'Aran, que és aprovat pel Consell General d'Aran.

.13 En tot el no previst en aquesta Resolució és d'aplicació la regulació de l'Ordre MAB/91/2003, de 4 de març, per la qual s'estableixen les espècies objecte de pesca i es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2003 (DOGC núm. 3838, de 7.3.2003), modificada per l'Ordre MAB/306/2003, de 18 de juny (DOGC núm. 3921, de 2.7.2003).

Les referències de les ordres esmentades a la Direcció General d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental i a la Direcció General de Boscos i Biodiversitat s'han d'entendre fetes a la Direcció General del Medi Natural.

Llegir el document sencer aquí:
http://www.derecho.com/l/dogc/resolucio-mah-528-2010-23-febrer-per-qual-fixen-especies-pescables-els-periodes-habils-pesca-i-aigues-pot-dur-terme-l-activitat-pesca-aigues-continentals-catalunya-per-temporada-2010/

_________________Botiga online de pesca & nàutica
avatar
Admin
Admin

Data de registre : 05/03/2009

http://www.forumdepesca.com

Tornar a dalt Ir abajo

Tornar a dalt


 
Permisos d'aquest fòrum:
No pots respondre a temes en aquest fòrum